Neurologisch Onderzoek

Neurologisch onderzoek: hoe voer ik dit uit?

Het volledige neurologisch onderzoek wordt natuurlijk veel gebruikt in de neurologie. Tijdens het coschap neurologie wordt er van een co-assistent verwacht dat het neurologisch onderzoek op een correcte en volledige manier uitgevoerd kan worden. Maar ook in de huisartsgeneeskunde of andere specialismen is het van belang om een goed oriënterend neurologisch onderzoek uit te kunnen voeren. Daarom zou iedere dokter dit boek in huis moeten halen.

Hoe rapporteer ik een neurologisch onderzoek?

Er zijn verschillende manieren om het neurologisch onderzoek te noteren, maar hier wordt puur een indicatie gegeven. Er kan een indeling gemaakt worden in Motoriek, Sensibiliteit, Reflexen of de indelingen van bovenste vs. onderste extremiteiten kan gebruikt worden. Hier demonstreren wij een rapportage van het gebruik van de indeling Motoriek, Sensibiliteit, Reflexen. Let op! We proberen hier niet volledig te zijn, maar puur een handreiking voor beginnende co-assistenten te geven.

Alert en helder bewustzijn, E4M6V5, geen spraak- of taalstoornissen.Hersenzenuwen: pupilreactie 2+/2+, oogbolmotoriek: gladde oogvolgbewegingen, geen diplopie, geen nystagmus, sensibiliteit gelaat intact, facialis geen uitval (evt. Rinne/Weber op indicatie)

Motoriek: Barre -/-, Mingazinni -/-. biceps 5/5, triceps 5/5, pols 5/5, spreiders 5/5, vingers 5/5, iliopsoas 5/5, quadriceps 5/5, hamstrings 5/5, voetheffers 5/5. (Volgens de MRC graad 1-5)

Sensibiliteit: sensibiliteit van de bovenste en onderste extremiteiten intact. (Mogelijk nog extra noteringen voor: tastzin, vibratiezin, positiezin, pijn, evt. paresthesieën)

Reflexen: biceps-pees-reflex(BPR) 0/0, triceps-pees-reflex (TPR) 0/0, knie-pees-reflex (KPR) 0/0, achilles-pees-reflex (APR) 0/0 (indeling -4 t/m +4; Rechts/Links); voetzool-reflex (VZR) (indifferent, plantair, vlgs Babinski)

Coördinatie: Top-neus-proef (TNP), top-top-proef, diadochokinese, knie-hakproef, koorddansersgang

Gangspoor: normaal, hakken- en tenenloop intact.

 

 

Welke bronnen kan ik allemaal voor mijn coschappen gebruiken?

Daar hebben wij een mooie pagina over geschreven: apps, boeken, websites.. de belangrijkste en meest gebruikte bronnen voor tijdens je coschappen!