Come, Let's Get Sun Burned - Ezelsbruggetje geneeskunde

Come, Let’s Get Sun Burned – Ezelsbruggetje geneeskunde

Come, Let’s Get Sun Burned is een ezelsbruggetje geneeskunde voor de 5 epidermische huid lagen.

  • Basale
  • Spinosum
  • Granulosum
  • Lucidum
  • Corneum